Projecten

Indien nodig kan ITB de realisatie van uw product als turnkeyproject overnemen.  Dit is mogelijk voor het gehele traject van productontwikkeling, ontwerp en aanmaak van gereedschappen en automatisering, vrijgave voor productie en de uiteindelijke productie. Delen hiervan zijn uiteraard ook mogelijk. 

Uw vraag dient eerst goed geanalyseerd te worden. Daarvoor wijzen wij een eigenaar aan die verantwoordelijk is voor de hele coördinatie en realisatie van die analyse en voor de interactie met u. Als de uitgangspunten helder zijn, wordt dit omgezet in een oplossing. Deze bieden wij u middels een offerte aan.

Na verstrekking van een opdracht krijgt uw project een projecteigenaar die verantwoordelijk is voor de gehele coördinatie van de realisatie. Deze persoon betrekt tevens de juiste personen erbij en hij/zij weet geëscaleerd moet worden (deze zin klopt niet! Is het: weet hoe er geëscaleerd moet worden).

Als TS (IATF) 16949 (automotive), ISO 9001 en ISO 14001-gecertificeerd bedrijf hanteert ITB de werkstructuren en methodieken die hierbij horen.

Wij zorgen ervoor dat uw product een succes wordt!